X
GO

Välkommen till Össebygrupp!

Össebygruppen är en fotogrupp med sin bas i norra Vallentuna. Gruppen ingår i Össeby församling och vänder sig till alla som vill deltaga och bor eller har anknytning till församlingen och det område som församlingen täcker.

Syftet med fotogruppen är att främja fotograferande och att skapa ett forum för lokala fotografer (både proffs och glada amatörer) i sin närbyggd.

Medlemmarna har idag flertalet olika stilar, men gruppen har ingen uttalad fotograferingsstil/typ/eller tema.

Mycket av det som fotograferas är natur, miljö, människor, porträtt och djur, men även stjärnor och ljusspår av olika slag. Dokumenterande (journalistisk) fotografering är också populärt.

Fotogruppen har för avsikt att anordna ett antal temabaserade utställningar, vilka kommer att nyttja de lokaler som församlingen har att tillgå. Gruppen kommer även att använda Facebook för att visa och diskutera bilder, men även för att informera om olika evenemang och träffar.

Fotogruppen kommer även att anordna möten för att dela och öka kompetensen inom fotografering och närliggande områden samt anordna gemensamma aktiviteter såsom:

  • fotopromenader
  • kurser
  • föreläsningar
  • gemensamma träffar då vi provar olika typer av utrustning såsom blixtar, objektiv och mjukvara
  • etc

Gruppen kommer även att ta på sig mindre uppdrag, bl.a att fotografera församlingens byggnader och lokaler i syfte att dokumentera och ställa ut. Tankar finns även kring försäljning av bilder i samband med utställningar för välgörande ändamål.

Via de länkar som finns på hemsidan finner Du mer information om hur Du blir medlem, aktiviteter vi planerar att göra samt aktiviteter vi gjort.